Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Túi LDPE (in nhiều màu)
Mô tả sản phẩm

Túi LDPE nhiều màu

Bao bì giấy ướt của thương hiệu Little Angels