Vị trí tuyển dụng Số lượng Hạn nộp hồ sơ Chi tiết
PHÓ PHÒNG KHSX 2 30/11/2020 Xem chi tiết
PHÓ PHÒNG QLCL 2 30/11/2020 Xem chi tiết