Bao bì thực phẩm

    Thực phẩm liên quan trực tiếp tới sức khỏe của cộng đồng, vì vậy khi chúng tôi sản xuất các sản phẩm liên quan đế thực phẩm, điều chúng tôi chú trọng hàng đầu là đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện theo đúng quy trình sản xuất của ISO 9001 & ISO 22000:2005