MÔI TRƯỜNG VÀ HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Ngoài việc đảm bảo lợi nhuận kinh doanh, tuân thủ pháp luật – công ty Thăng Long luôn cam kết đạo đức kinh doanh là góp phần vào phát triển kinh tế bền vững của đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội bằng những chương trình thiện nguyện hướng tới người dân nghèo gặp nhiều khó khăn. Là một doanh nghiệp 100% Việt Nam, mục đích cao nhất của công ty Thăng Long là có thể đem lại những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cuộc sống người Việt Nam.

Tham khảo thêm